Показатели - 17-12-17 (ЛВ) Алфа Индекс Имоти Алфа SOFIX Индекс Алфа Избрани Акции Алфа Ликвидни Средства
Нетна ст-т на активите429,485.321,043,646.581,703,612.98501,824.38
Нетна ст-т на активите на дял0.90370.62680.62361003.6488
Емисионна стойност0.90820.62840.63611003.6488
Цена на обратно изкупуване 1 *0.89920.62520.62361002.1433
Цена на обратно изкупуване 2 **N/AN/AN/A973.5393

* - За Алфа Ликвидни Средства е за дялове, държани над 180 дни

* - За Алфа SOFIX Индекс, Алфа Индекс Имоти и Алфа Избрани Акции е без ограничение на база време или стойност

* - За Алфа Ликвидни Средства е за дялове, държани под 180 дни

** - За Алфа SOFIX Индекс, Алфа Индекс Имоти и Алфа Избрани Акции е без ограничение на база време или стойност

Калкулатор:
пресметни