Показатели Алфа Индекс Имоти Алфа SOFIX Индекс Смарт Тех **
Към дата2019-07-182019-07-182019-07-18
Нетна ст-т на активите539,505.18581,611.33663,880.43
Нетна ст-т на активите на дял0.87230.53890.5107
Емисионна стойност0.87670.54020.5158
Цена на обратно изкупуване0.86790.53760.5094
Брой дялове в обръщение618510.59711079208.98171299885.2727
* Цените са валидни за поръчки подадени предходeн работен ден.
** Предишно наименование "Алфа Избрани Акции"

Калкулатор:
пресметни