Показатели - 19-10-17 (ЛВ) Алфа Индекс Имоти Алфа SOFIX Индекс Алфа Избрани Акции Алфа Ликвидни Средства
Нетна ст-т на активите420,229.061,209,877.911,652,881.023,166,548.02
Нетна ст-т на активите на дял0.88420.63250.60491005.2533
Емисионна стойност0.88860.63410.61701005.2533
Цена на обратно изкупуване 1 *0.87980.63090.60491003.7454
Цена на обратно изкупуване 2 **N/AN/AN/A975.0957

* - За Алфа Ликвидни Средства е за дялове, държани над 180 дни

* - За Алфа SOFIX Индекс, Алфа Индекс Имоти и Алфа Избрани Акции е без ограничение на база време или стойност

* - За Алфа Ликвидни Средства е за дялове, държани под 180 дни

** - За Алфа SOFIX Индекс, Алфа Индекс Имоти и Алфа Избрани Акции е без ограничение на база време или стойност

Калкулатор:
пресметни