Показатели Алфа Индекс Имоти Алфа SOFIX Индекс Смарт Тех **
Към дата2019-03-192019-03-192019-03-19
Нетна ст-т на активите551,235.77808,224.53683,787.60
Нетна ст-т на активите на дял0.89120.55870.5208
Емисионна стойност0.89570.56010.5260
Цена на обратно изкупуване0.88670.55730.5195
Брой дялове в обръщение618510.59711446568.46781312876.1324
* Цените са валидни за поръчки подадени предходeн работен ден.
** Предишно наименование "Алфа Избрани Акции"

Калкулатор:
пресметни