НЕ СТАВА

ВЪПРОС ЗА ПАРИ.

А ЗА ТОВА,

ДА НАКАРАШ

ПАРИТЕ

ДА РАБОТЯТ.

Инвестирай онлайн
Алфа SOFIX Индекс
Алфа Индекс Имоти
Алфа Избрани Акции
Алфа Ликвидни
Средства
Показатели - 17-12-17 (ЛВ) Алфа Индекс Имоти Алфа SOFIX Индекс Алфа Избрани Акции Алфа Ликвидни Средства
Нетна ст-т на активите429,485.321,043,646.581,703,612.98501,824.38
Нетна ст-т на активите на дял0.90370.62680.62361003.6488
Емисионна стойност0.90820.62840.63611003.6488
Цена на обратно изкупуване 1 *0.89920.62520.62361002.1433
Цена на обратно изкупуване 2 **N/AN/AN/A973.5393

* - За Алфа Ликвидни Средства е за дялове, държани над 180 дни

* - За Алфа SOFIX Индекс, Алфа Индекс Имоти и Алфа Избрани Акции е без ограничение на база време или стойност

* - За Алфа Ликвидни Средства е за дялове, държани под 180 дни

** - За Алфа SOFIX Индекс, Алфа Индекс Имоти и Алфа Избрани Акции е без ограничение на база време или стойност

ЗА НАСУправляващо дружество "Алфа Асет Мениджмънт" ЕАД е с предмет на дейност управление на инвестициите в ценни книжа на парични средства набрани чрез публично предлагане на дялове, на принципа на разпределение на риска. Управляващото дружество управлява следните колективни инвестиционни схеми:
“Алфа Индекс Имоти” е секторен договорен фонд, инвестиращ в сектора на недвижимите имоти.
"Алфа SOFIX Индекс" е първият индексен фонд на българския пазар. От февруари 2014 г. портфейлът му следва структурата на индекса SOFIX, който включва най-ликвидните и с най-висока капитализация компании, търгувани на Българска фондова борса.
“Алфа Избрани Акции” е активно управляван висдокорисков фонд, инвестиращ в акции и дългови ценни книжа, търгувани в България, ЕС или трети страни.
“Алфа Ликвидни Средства” инвестира основно в ликвидни финансови инструменти – депозити, ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани в България и чужбина.
УД “Алфа Асет Мениджмънт” ЕАД е част от “Алфа Финанс Холдинг” АД. “Алфа Финанс Холдинг” АД е водеща финансово-индустриална група в България развиваща дейност в областта на финансовите услуги, добивната промишленост, логистиката и управлението на недвижими имоти.
Дългогодишният опит на екипа на компанията в сферата на финансовите пазари и инвестициите, както и вече утвърденото име, са гаранция за професионализъм и коректно отношение към клиентите. Детайлното познаване на пазарa, активното управление, и бизнес етиката са основните преимущества на компанията и базата на която тя гради успеха си.

КОНТАКТИ


София, ул. Кракра 18, ет.1
тел: +359 2 42 10 513
e-mail: [email protected]